Textstorlek

 

4
1
2
3

Välkommen till Christian Farsi TV

Vi vill genom Christian Farsi TV nå det Iranska folk med andesmord undervisning, och därigenom bygga församlingar.

Christian Farsi TV ska vara en kanal där Jesus blir synlig, upphöjd, ärad och efterföljd.

Christian Farsi TV ska undervisa om Guds vägar, så att tittarna kan vandra på hans stigar. (Jes.2:3)

Christian Farsi TV ska vara en kanal där den Helig Ande vakar över arbetet, med smörjelse att predika glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda och för att proklamera frihet för de betryckta i Iran. (Luk. 4:18. Jer. 49:38-39)

Det ord som missionen bygger sin grund på är det löfte Gud gett angående "Elam" (Iran) i Jeremia 49:34-38. Herrens ord talar om att Han ska sätta upp sin tron i "Elam" (Iran.) Det visar att Guds planer för landet är en förvandlad nation. Christian Farsi TV ska få vara ett verktyg för att detta ska gå i fullbordan.

Titta på vårt program "Studio Sverige" med Jan Danell varje fredag kl. 22:30 Iransk tid (20:00 svensk tid) på Shabakeh7: http://www.shabakeh7.com/.

Via satellit:

Hotbird @ 13 east

Transpomder : 153

freq : 11566 MHz

Polarization : Horizontal

Symbol Rate: 27.500Msyb

FEC: 3/4


Det första programet av Studio Sverige finns nu också på YouTube! Se det allra första programmet av Studio Sverige nedan...

Cart empty

Whatch Christian Farsi TV

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill du ha förbön? Vill du dela ditt vittnesbörd eller bara prata med någon? Kontakta oss!

Vänligen ange en giltig e-postadress

  Uppdatera Captcha  
 

Copyright © Christian Farsi TV | Created by: Webbson